TV4 – RBS Billboard

Project Description

En s.k RBS ”Run By Station” produktion för TV4. Det innebär egentligen att filmen placeras ut runt alla möjliga program till skillnad mot en Billboard som är unik för ett program. Vi har producerat samtliga RBS:er för TV4 sedan starten 2003.

Project Details

Client: TV4

Tags: REKLAMFILM

Back to Top