XL Bygg – Rosa Bandet

Project Description

Reklamfilm för XL Bygg som vid denna tidpunkt agerade huvudsponsor för Cancerfondens Rosa Bandet gala. Denna film kompletterades också med kortare erbjudandefilmer för att förtydliga hur XL Byggs kunder gavs möjlighet att hjälpa till.

Project Details

Client: XL Bygg

Tags: REKLAMFILM

Back to Top